Zaujímavosti o prekladoch a prekladateľoch

Vo svete sa používa 6909 jazykov :

Autori príručky Ethnologue napočítali vo svete 6909 jazykov. Z tejto štúdie vyšlo, že v Európe sa používa 234 jazykov, zatiaľ čo napríklad v Ázii sa hovorí viac ako 2300 jazykmi. Najviac jazykov sa objavuje v Papua Novej Guinei, kde sa hovorí 830 jazykmi. Zaujímavosťou je, že 6 % obyvateľstva sveta hovorí až 94 % jazykov. V súčasnosti existuje 1500 jazykov, ktorí majú menej ako 1000 hovorcov. Cieľom vedcov je podchytiť a skúmať jazyky, do ktorých nebola preložená Biblia, avšak, keďže sa niektoré jazyky uchovávajú len ústnym podaním, nie je to vždy jednoduché.

Viac na : http://www.sochorek.cz/cz/pr/blog/1244759839-novy-katalog-zivych-jazyku-sveta-napocital-temer-7000-jazyku.htm  .

Nový neznámy jazyk :

Vedci v severovýchodnej Indii objavili nový jazyk Koro. Najskôr si mysleli, že ide len o nárečie, keďže sa vyskytoval len na malom území, avšak po skúmaní jednotlivých slov a skladby viet sa uzniesli na tom, že tento jazyk je celkom nový, doposiaľ nepoznaný. Tento jazyk sa však nezachoval v písomnom podaní a hovorí ním len 800 - 1200 ľudí, preto je ako polovica ostatných jazykov na svete v ohrození.

Vedci sa pokúsia tento jazyk naďalej skúmať a budú sa o ňom snažiť dozvedieť sa viac, ako vedia teraz - že pochádza z rodiny tibetsko - barmských jazykov, aj keď sa od nich významne odlišuje.

Viac na : http://www.topky.sk/cl/13/811833/Objavili-neznamy-jazyk-hovori-nim-priblizne-tisic-ludi .

Oficiálne a úradné jazyky vo svete :

V Belise je úradným jazykom len Anglický jazyk, aj keď ľudia hovoria mnohými inými jazykmi, najviac - 46 % ľudí používa Španielsky jazyk. Tak isto v Botswane je jediným oficiálnym jazykom Anglický jazyk, no 78,2 % ľudí hovorí jazykom Setswana. Na Cypre sa hovorí po grécky a turecky, podľa oficiálnych zdrojov sú tieto jazyky oba úradné na celom Cypre, no prakticky sa v južnej časti Cypru hovorí po grécky a v severnej po turecky. Aj v Českej republike, kde sa ako oficiálny jazyk používa Český jazyk, udalo 2 % z obyvateľstva, že ich rodným jazykom je slovenčina. V Etiópii sa ako úradný jazyk zaviedol Amharský jazyk, aj keď na školách alebo v úradoch sa veľakrát používajú miestne jazyky. Na Haiti sa ako úradný jazyk používa Francúzky jazyk a Kreolský jazyk. Tento jazyk vychádza z Francúzkeho, ale mnoho výrazov v ňom pochádza z Afrických jazykov. V Indii ľudia komunikujú 114 jazykmi. Úradný jazyk tu je Anglický jazyk a jazyk Hindi. Niektoré zdroje uvádzajú, že sa tu dá dohovriť 1652 dialektami. V Iraku boli oficiálne za úradné jazyky uznané Arabský jazyk a Kurdský jazyk, aj keď Kurdský jazyk sa používa najmä v severnej časti Iraku medzi Kurdami. V Kazachstane je za úradný jazyk zvolený Kazachstanský a Ruský jazyk. V Lichtenštajsku je okrem úradného Nemeckého jazyka používaný aj dialekt pochádzajúci z Nemeckého jazyka s názvom Alamannic. V Luxembursku sa používajú Luxemburský, Nemecký a Francúzky jazyk. V Mauritánii sa ako oficiálny a národný jazyk uvádza Arabský jazyk, ako národné jazyky sa okrem Arabského jazyka uvádzajú aj Pulaar, Soninke a Wolof jazyky. Nórsky jazyk sa v Nórsku vyskytuje v dvoch spisovných jazykoch - Bokmál Nórsky jazyk a Nynorsk Nórsky jazyk. Jazykom Bokmál hovorí v Nórsku cca 80 % ľudí, oba jazyky sú však rovnocenné. V Pakistane sa používa viacero jazykov, najrozšírenejší je Pandžábsky jazyk, no oficiálnym jazykom je jazyk Urdu. V Papua Novej Guinei sa hovorí 820 jazykmi, aj keď úradných jazykov má táto zem len niekoľko. V Rusku sa ľudia dohovoria asi 100 cudzími jazykmi, na celom území je oficiálnym jazykom Ruský jazyk, aj keď v istých regiónoch je dohromady úradných ďalších 27 jazykov. Na Seychellách sa hovorí oficiálne 3 jazykmi. Južná Afrika má najviac úradných jazykov na svete, celkom 11 jazykov. V štáte Vanuatu je ako národný jazyk vedený jazyk Bislama a ako oficiálne jazyky sú vedené Anglický a Francúzky jazyk.. Na Vanuatu sa hovorí celkom 113 jazykmi domorodých kmeňov.

Najväčší počet jazykov v jednom štáte má Papua Nová Guinea, celkom 820 jazykov. Najväčšiu hustotu jazykov - zhruba jeden jazyk na 2000 ľudí, má Vanuatu.


Viac na : http://www.kompas.estranky.cz/clanky/statistiky---obyvatelstvo/uredni-jazyky-sveta-anglictina-francouzstina-arabstina.html .

Umelý jazyk :

Umelým jazykom nazývame jazyk, ktorý  vytvorila skupina ľudí alebo len jeden používateľ. Umelý jazyk by sme mali po správnosti volať konštruovaný, modelový, vyvíjaný alebo plánovaný jazyk.

Takéto vymyslené, umelé jazyky by za bežných okolností mali slúžiť na komunikáciu nielen ľuďom, ale aj iným inteligentným bytostiam. Tieto jazyky sa využívajú napríklad aj v spletitej Európe alebo na napísanie Sci - Fi príbehu. Dnes vieme o desiatkách, ba až stovkách umelých jazykov.

Vo všeobecnosti delíme umelé jazyky na dve skupiny: Apriórne a aposteriórne jazyky. Apriórne jazyky sú tvorené z prvkov úplne vymyslených, ktoré pritom napodobňujú iný existujúci jazyk. Aposteriórny jazyk má základy v už existujúcom jazyku. Ako prvý známy aposteriórny jazyk označujeme projekt nemeckej abatiše „Lingua Ignota".

Ak by sme sa na tieto jazyky pozreli z pohľadu, ako veľmi sú používané, mohli by sme ich rozdeliť  na skupinové, osobné, filozofické a tajné.

Viac na : http://sk.wikipedia.org/wiki/Umel%C3%BD_jazyk   .

Jazyky v Malajzii :

V Malajzii sa hovorí mnohými jazykmi. Číňania v Malajzii hovria mnohými dialektami - čínsky, mandarínsky, rečou Hakka, Teochew, Hokkien, či Cantonese. V Malajzii vyrastá v dnešnej dobe generácia, ktorá za svoj prvý jazyk považuje Anglický jazyk. Ale aj starší, väčšina Číňanov žijúcich v tejto oblasti, avšak najviac vo veľkých mestách, sa veľmi dobre dohovorí po anglicky.

Veľkú skupinu obyvateľov v Malajzii tvoria Indovia. Tí hovoria najmä Tamilsým jazykom, keďže ide väčšinou o hinduistických Tamilov.

Viac na : http://www.dovolenkadoraja.sk/sk/malajzia/vseobecne-informacie/.

Španielsky jazyk :

Španielsky jazyk patrí do románskej skupiny jazykov. V súčasnosti ho ako materinský jazyk používa asi 332 miliónov obyvateľov. Ako druhý jazyk ho ovláda zhruba 425 - 435 miliónov ľudí. Španielsky jazyk môžeme vidieť rozšírený v týchto štátoch : Španielsko, Honduras, Kuba, Dominikánska Republika, Porto Rico, Mexiko, Salvador, Nikaragua, Costa Rica, Panama, Venezuela, Columbia, Ekvádor, Peru, Bolívia, Paraguaj, Uruguaj, Rovníková Guinea, Čile, Argentína, Sahara Occidental, Filipíny, Guatemala,Spojene Štáty Americké (Texas, Florida, Kalifornia).

Tento jazyk je aj oficiálnym jazykom v týchto medzinárodných organizáciách : Európska únia, Organizácia spojených národov, Organizácia africkej jednoty, Organizácia Amerických štátov, Organizácia Iberoamerických štátov.

Španielčina nie je dôležitá len na trhu práce, existuje mnoho umeleckých diel, ktoré v sebe nesú veľkú hodnotu a sú napísané v tomto jazyku.

Predpokladá sa, že v budúcnosti by sa mal zvýšiť počet hovorcov, preto je z dlhodobého hľadiska dobré sa tento jazyk začať učiť.

Viac na : http://www.mladyobcan.sk/clanok.php?pid=7

Preklad programov : 

Zamysleli sme sa niekedy nad tým, ako vzniká preklad programov v počítači? Tieto typy prekladov nie sú veľakrát jednoduché, ale to asi nie je žiaden preklad do cudzieho jazyka.

V prvom rade je samozrejme potrebné, aby prekladateľ ovládal perfektne daný cudzí jazyk. Potom je potrebné vybrať si na preklad správny program, respektíve nepreceňovať svoje schopnosti.

V takýchto typoch prekladov je dôležité vystihnúť správny význam prekladaného slova, teda jeho správny ekvivalent, aby sa užívateľ vedel správne zorientovať a správne sa pri používaní daného programu rozhodnúť.

Ako pri iných, aj pri týchto typoch prekladu je dôležité zachovanie konzistencie. To znamená, že ak použije prekladateľ na jeden výraz určité preložené slovo, mal by toto slovo v súvislosti s daným originálom používať do konca prekladu.

Po ukončení prekladu je potrebné preklad skontrolovať, otestovať. Je dobré, ak si daný preklad najskôr skontroluje samotný prekladateľ a po ňom ešte nezávislý prekladateľ, ktorý na danom preklade priamo nerobil. Týmto krokom sa prekladateľ vyhne chybám a budúcim reklamáciám, ak text nie je ešte dostatočne dobre preložený.

Zverejnenie prekladu patrí k poslednej fáze pri preklade programu. Preklad sa môže pridať rovno do programu, alebo by sa mal vyskytnúť na webovej stránke daného programu. Tento preklad sa však v takejto podobe vyskytnúť nemusí, v tomto prípade je preto dobré, ak sa daný preklad aspoň zavesí na nejakú webovú stránku zaoberajúcu sa prekladom programov.

Viac na : http://pc.poradna.net/a/view/307890-ako-vznika-preklad-programu

Písmo :

Na svete existujú aj mnohé typy písma. Za vynálezcov písma môžeme označiť Sumerov. Za predchodcu pravého písma môžeme označiť nepravé písmo, teda obrázkové písmo. Aj v súčasnosti sa dá obrázkami v texte mnoho vecí vyjadriť, väčšinou však ide o doplnenie pravého písma vo forme ilustrácií. Medzi najvýznamnejšie nepravé písma patrí klinové písmo, ktorým písali Sumeri. Ich obrázky mali tvar klinu, odtiaľ pochádza aj jeho názov. Najskôr písali zhora smerom dole, neskôr písali z ľava do prava. O rozlúštenie tohto písma sa postaral český vedec B. Hrozný. Medzi formy nepravého písma môžeme zaradiť aj hieroglify. Hieroglify boli obrázky, ktoré vyvinuli starí Egypťania na zachytávanie svojich potrieb. Hieroglify boli vytesávané do kameňa, zaznamenávali sa atramentom  na papyrus alebo ich farbami nanášali na steny chrámov a pyramíd. Keďže toto písmo nebolo ľahké, písali ním len kňazi a pisári. O rozlúštenie tohto písma sa zaslúžil francúzky vedec F. Champollion.

Pravé písmo už rozoznáva zápis jedného zvuku. Patrí sem:

 • Logografické znakové písmo,
 • Slabičné písmo,
 • Hláskové písmo.

Súbor písmen sa nazýva abeceda.

Medzi najvýznamnejšie pravé písma patrí Fénické písmo, ktoré vytvorili Feničania. Bolo to spoluhláskové písmo, ktoré obsahovalo 22 písmen a písalo sa sprava doľava. Do tejto skupiny najznámejších pravých písiem môžeme zaradiť aj Grécke písmo (alfabetu), ktorým písali Gréci. Toto písmo obsahovalo 24 znakov. Vývoj latinčiny podnietil Rimanov k vytvoreniu Latinského písma, čo je obdobou Gréckeho písma. Toto písmo sa skladá z 24 znakov a píše sa ním zľava doprava. Latinka alebo latinská abeceda je najrozšírenejšia hlásková abeceda na svete. Používa ju väčšina národov v Európe, v Amerike, v subsaharskej Afrike a na ostrovoch v Tichom oceáne. Skladá sa z veľkých a malých písmen. Vznikla na základe etruského písma. Hlaholiku vytvorili pre starosloviensky jazyk svätý Cyril a Metod. Neskôr žiaci Svätých Cyrila a Metoda vytvorili nové písmo a nazvali ho na počesť svätého Cyrila cyrilikou. Z nej sa vytvorila azbuka, ktorá sa v súčasnosti používa v Rusku, Ukrajine, Bielorusku, Bulharsku, Srbsku a Mecedónsku.

Ľudia používali na písanie drevo, dláty, kosti, kamene, papyrus, pergamen, písali na steny, hlinené tabuľky, na papyrus, neskôr na papier. Na písanie sa využívali aj steblá trávy, brká, drievka, perá, ceruze.

Ďalším typom pravého písma je Brailovo písmo, ktorého tvorcom je Louis Braill. Vytvoril ho pre nevidiacich. Každé písmo sa skladá z mriežky 6 znakov, usporiadaných do obdĺžnika 2 x 3 . Prázdny znak sa využíva ako medzera. 

Viac na : http://www.oskole.sk/?id_cat=8&clanok=1509

Angličtina vo svete :

V Európe je Anglický jazyk používaný najmä v Anglicku, VB, Škótsku, Walese, Gibraltári a v Írsku.

V Afrike je Anglický jazyk rozšírený najmä v Camerun, v Botswane, v Gambii, v Ghane, v Keni, v Lesothe, v Liberii, v Malawi, na Mauríciuse, v Namíbii, v Nigérii, v Rwande, na Svätej Helene, na Seyšelách, na Sierra Leone, v JAR-e, v Swazilande, v Ugande, v Zambii a  v Zimbabwe.

V Amerike a v Karibiku sa angličtinou dohovoríme v Kanade, v USA, v Angole, v Antiigui a Barbude, na Bahamách, na Barbadose, v Belize, na Caymanských  ostrovoch, v Dominikánskej republike, v Grenade, v Guyani, na Jamaike,  na Svätom Kitts a Nevis, na Svätej Lucii, v Trinidad a Tobaco, na US Panenských ostrovoch a na Britských Panenských ostrovoch.

V Ázii sa Anglický jazyk používa v Brunei, v Indii, v Pakistane, na Filipínach, v Singapúre, na Sri Lanke a v Thajsku.

V Austrálii a v oblasti Pacifiku sa môžeme s angličtinou stretnúť v Austrálii, v Americkej Saome, na Cookových ostrovoch, na Fidži, v Guame, v Karibati, na Maršalových ostrovoch, v Mikronézii, v Nauru, na Novom Zélande, na Severnom Mariánskom ostrove, v Palau, v Pitcaim, v Saome, na Solomonových ostrovoch, v Tonge, v Tuvalu alebo vo Vanuatu.

Viac na : http://www.jazykove.sk/index.php?id=65

Viacjazyčnosť v Európskom parlamente :

Zruší sa viacjazyčnosť v Európskom parlamente? Výbor pre ústavné záležitosti EP prijal správu o prechodných ustanoveniach tu žiadajú zaručenie statusu viacjazyčnosti.

Kancelária EP si objednala túto správu, aby poukázala na neschopnosť plniť princíp viacjazyčnosti. Nedostatok prekladateľov, najmä z Lotyšska a Malty, nedostatočné zariadenia, či nízky rozpočet - to sú prekážky pre dostatočné naplnenie tohto cieľa.

V správe sa navrhuje niekoľko multilinguálnych opatrení. Správa taktiež uvádza, že nie je možné spochybniť princíp multilinguálnosti plenárnych zasadnutí, ale pre ostatné orgány parlamentu je nutné uplatniť tzv. diferencovaný a funkcionálny prístup.

Dôležité tu je uznanie jazykového profilu pre jednotlivé orgány parlamentu a tlmočník sa bude využívať len v prípadoch, kedy je skutočne nutný.

V tomto čase komisia oznámila zavedenie oficiálnej web stránky, ktorá bude preložená do 20 jazykov EÚ. Táto stránka bude informovať o histórii EÚ, o aktivitách, o občanoch alebo o inštitúciách EÚ.

Viac na : http://www.euractiv.sk/buducnost-eu/clanok/viac-krajin-viac-jazykov

Jazyky v Rusku :

Na území Ruskej federácie možno vidieť a zažiť mnoho jazykov. Najpočetnejšia je indoeurópska rodina, okrem nej  sú tu zastúpené aj jazyky altajské, uralské, kaukazské a paleosibírske.

Indoeurópsku rodinu reprezentuje skupina slovanských jazykov ako ruština, bieloruština, či ukrajinčina, skupina indických jazykov, napr. rómčina, skupina germánskych jazykov, napr. dialekty nemčiny, skupina románskych jazykov, skupina iránskych jazykov (taždičtina, osetínčina, kurdčina), či skupina baltských jazykov (lotyština a litovčina) Ďalej tu môžeme nájsť aj používanú gréčtinu alebo arménčinu.

Altajskú rodinu reprezentujú turecké jazyky (kirgizský, uzbecký, tatársky, kazašský, turkménsky, kirgizský, azerbajdžanský, tatársky, baškirský,  čuvašský, jakutský), mongolská skupina jazykov (kalmyčtina a buriatčina) a tungusko-mančžurská skupina (nanajský, tunguzský a evenský jazyk). Ugrofínsku rodinu predstavuje pobaltská skupina(estónčina, karélčina), volžská skupina (napr. marijčina), permská skupina (udmurtský a komijský jazyk) a obsko-ugorská skupina (samodijské jazyky). Kaukazská rodina jazykov, ktorá je najväčšia jazyková rodina, je tvorená asi  50 jazykmi, sa tiež člení na niekoľko skupín. Medzi nimi je napr. kartvelská skupina (gruzínčina), našská skupina (čečenský a ingušský jazyk), abcházsko-adygejská skupina (abcházčina, adygejčina, kabardino-čerkesčina) a veľká dagestanská skupina (napr. avarčina, lezgínčina, dargínčina). K paleoázijským jazykom radíme skupiny kamčatsko-čukotskú, jenisejskú a eskimácko-aleutskú. Z jazyka Eskimákov má Slovenský jazyk niekoľko všeobecne známych výpožičiek, napr. iglu, či kajak.

Viac na :http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=640

Zaujímavosti o Holandskom jazyku :

Holandčinou v dnešnej dobe hovorí asi 25 miliónov ľudí. Okrem Holandska sa týmto jazykom hovorí napr. v Belgicku, na severe Francúzka alebo v niektorých bývalých holandských kolóniách, napr. v Juhoafrickej republike alebo čiastočne na Filipínach.

Tento jazyk patrí do Germánskej rodiny jazykov. Niektorí tvrdia, že je to mix nemčiny a angličtiny, ale pri hlbšom pozorovaní tu vybadáme predsa len prevládajúci vplyv nemčiny, dokonca francúštiny, najmä v oblastiach susediacich s Francúzkom.

Gramatika holandčiny nie je najjednoduchšia, ale samozrejme ju nepovažujeme za najnáročnejšiu. Veľkou výhodou je, v tejto gramatike jasne platia stanovené pravidlá, pre ktoré platí len málo výnimiek. Avšak ani tu nás neobíde bifľovačka nepravidelných slovies.

Holandčina, ako sme spomínali, si vzala niečo z nemčiny aj angličtiny. Podobne ako v nemčine, aj tu sa využívajú tri členy – neurčitý člen een a dva určité het a de. Podobne ako angličtina, ani holandčina nepozná skloňovanie.

Avšak ani Holandský jazyk nie je dokonalý. Pre študujúceho je náročné osvojiť si položenie slov vo vete, preto je v tomto prípade nevyhnutné veľa čítať, aby sa nám skladby viet dostali pod kožu.

Holandský jazyk používaný v Belgicku sa nazýva flámština, ktorou tu hovorí okolo 6 mil. obyvateľov. Kto v Belgicku nehovorí po flámsky, dorozumie sa po francúzky. Samozejme v Bruseli, ktoré je kozmopolitné mesto, sa dohovoríme aj inými rôznymi jazykmi.

Rozdiely medzi flámštinou a holandčinou sú minimálne. Termín flámština sa objavil prvý raz po rozdelení Holandska, keď dnešné Belgicko bolo pod nadvládou cudzích štátov.

Holandčina má 6 hlavných dialektov, z ktorých oficiálny názov holandčina má len jeden. Avšak v dnešnej dobe ustupujú tieto dialekty do úzadia, keďže mladá generácia sa snaží hovoriť spisovnou holandčinou.

Viac na : http://www.jazyky.com/content/view/748/47/

Nepodarené preklady :

 • Japonská hotelová izba - Ak chcete zneužiť upratovačku, nech sa páči (You are invited to take advantage of the chambermaid)
 • Tokijský hotel - Zákaz kradnúť hotelové uteráky. Ak to nerobíte, toto upozornenie, prosím, nečítajte (It is forbidden to steal hotel towels please. If you are not a person to do such a thing is please not read this notice)
 • Menu vo švajčiarskej reštaurácii - Naše vína vám nenechajú nijakú nádej (Our wines leave you nothing to hope for)
 • Česká cestovná kancelária  - Vyskúšajte jedného z našich sprievodcov mestom na koni - garantujeme, že nedôjde k žiadnym potratom (Take one of our horse-driven city tours - we guarantee no miscarriages)
 • Nórsky bar - Žiadame dámy, aby nerodili deti v bare (Ladies are requested not to have children in the bar)
 • Hotelová recepcia v Bukurešti - Výťah bude zajtra v oprave. Ľutujeme, ale za ten čas budete neznesiteľní (The lift is being fixed for the next day. During that time we regret that you will be unbearable)
 • Rímska práčovňa - Dámy, nechajte oblečenie tu a užite si odpoludnie (Ladies, leave your clothes here and spend the afternoon having a good time)
 • Výklad v parížskom butiku - Šaty pre šliapanie chodníkov (Dresses for street walking)
 • Parížsky hotelový výťah - Prosím, nechajte svoj majetok na recepcii (Please, leave your values at the front desk)
 • Kodanské  letisko - Vezmeme vašu batožinu a rozpošleme ju do všetkých smerov (We take your bags and send them in all directions)
 • Thajská reklamná tabuľa ponúkajúca jazdu na somárovi - Chcete si zajazdiť na vlastnom zadku? (Would you like to ride on your own ass?)

Viac na : http://magazin.atlas.sk/spektrum/najvtipnejsie-zle-preklady/697589.html    .

Jazykové zaujímavosti :

 • V blízkej budúcnosti vymrie približne 150 jazykov. Extrémisti tvrdia, že za 150 rokov sa bude hovoriť len troma jazykmi : Anglickým, Španielskym a Čínskym jazykom.
 • Jazykom s najväčšou slovnou zásobou je angličtina. Najmenšiu slovnú zásobu má jazyk Taki Taki, ktorý obsahuje 340 slov.
 • Mandarínska Čínština je materinským jazykom pre najväčšiu skupinu obyvateľov a to až pre 870 miliónov. Angličtina je zas najrozšírenejším jazykom, ktorý si ľudia volia ako svoj druhý jazyk. Týchto ľudí je až 510 miliónov.
 • Najväčším počtom jazykov sa hovorí v Papua Novej Guinei, kde ľudia hovoria 820 jazykmi.
 • Najviac písmen na svete má jazyk Khmer a to 74, najmenej písmen má jazyk Rotokas (12 písmen).
 • Na svete je len jeden jazyk, ktorý v sebe neskrýva úskalia nepravidelných slovies, je to jazyk Esperanto.
 • Najdlhšie anglické slovo je pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis a má 45 písmen.
 • 56 % občanov EÚ sa dohovorí okrem svojho jazyka ešte iným jazykom, 28 % sa dohovorí aspoň dvoma jazykmi, 11 % sa dohovorí aspoň 3 jazykmi a žiadnym cudzím jazykom sa nedohovorí 44 %.
 • 32 % opýtaných považuje za najväčší zdroj motivácie, prečo sa učiť jazyk využitie v práci, 27 % sa učí jazyky, aby mohol pracovať v zahraničí, 35 % si osvojí základy jazyka počas dovolenky, pre osobné uspokojenie študuje jazyk 27 % opýtaných.
 • Najrozšírenejšou jazykovou skupinou je Indoeurópska, dom ktorej patria aj slovanské jazyky, ale aj napríklad indická paňdžábština. Niektorým jazykom z tejto skupiny hovorí viac ako 2 mld. populácie.
 • Podľa prieskumu z roku 2008 je najdôležitejším jazykom jazyk Anglický, potom Francúzky a Španielsky.
 • Názory o najťažšom jazyku sveta sa rozchádzajú, ale niektoré zdroje uvádzajú, že najťažší jazyk sveta je jazyk amazonských Indiánov - Tuyuca.

Viac na : http://www.jazykovalaborator.cz/zajimavosti/, http://www.chytrous.cz/zajimavosti-o-jazycich-sveta/

Zaujímavosti o slovnej zásobe :

Slovná zásoba u 6 ročného dieťaťa je približne 2500 slov. U dospelého človeka sa slovná zásoba pohybuje okolo 3000 až 10000 slov. Na to, aby sme sa dorozumeli v cudzojazyčnej krajine je potrebné, aby sme ovládali aspoň 1000 - 1500 slov.

Slovná zásoba však nezodpovedá o určitých danostiach, napríklad o štylistivckom umení, aj keď ide o povolanie spisovateľa, kde je veľkosť slovnej zásoby na prvý pohľad dôležitá. Napríklad slávny francúzky štylista  Anatole France má slovnú zásobu len okolo 4000 slov. Najväčšia slovná zásoba sa uvádza v dielach talianskeho spisovateľa D'Annunzia, ktorý používa slovnú zásobu o veľkosti zhruba 40000 slov.

Biblia používa okolo 6000 slov, Homér okolo 9000 slov, Shakespeare používa cca 24000 slov a napríklad nemecký spisovateľ Goethe využíva zhruba 20000 slov.

V dielach známych českých spisovateľov sa používa 4000 - 7000 slov, napríklad dielo Babička od legendárnej Boženy Němcovej obsahuje asi 7000 rozličných slov.

Viac na : http://www.lublog.cz/766-lexikon-zajimavych-zbytecnosti-o-jazycich/

Prekladateloia vs. tlmočníci :

Agentúry zamerané na preklad a tlmočenie textov pôsobia na slovenskom trhu od roku 1990. Otvorením hraníc našej krajiny ostatnému svetu dopyt po prekladoch narastá. A pritom klienti sú zo všetkých strán : Fyzické osoby, spoločnosti a aj štát. Tento dopyt vzrástol aj vstupom Slovenska do EÚ. Agentúty na Slovensku preložia ročne milióny slov, pritom sa vo vysokej konkurencii prekladateľov uchytia len tí najlepší z najlepších.

Najžiadanejším jazykom je Anglický a Nemecký jazyk, aj keď je dopyt aj po jazykoch exotických a málo používaných, preto je dobré pre agentúry mať „v zálohe" prekladateľov a tlmočníkov nielen najžiadanejších cudzích jazykov, ale aj jazykov exotických, aby v prípade záujmu klienta mohli na jeho požiadavku promptne reagovať.

Čo je ťažšie - prekladať, či tlmočiť? Aj keď jednotlivé odpovede môžu byť subjektívne a môžu sa odlišovať, vo všeobecnosti by sme mohli povedať, že ťažšie je tlmočiť, keďže tlmočník má oproti prekladateľovi viacero nevýhod. Tlmočník pracuje väčšinou pod tlakom, nie je možná oprava, či konzultácia. Taktiež musí reagovať pružne, presne a výstižne, väčšinou nevyužíva slovníky ani iné pomôcky, pracuje len so svojimi vedomosťami, preto aby bol tlmočník považovaný za naozajstného odborníka, musí mať za sebou dlhú prax v odbore. Taktiež je potrebné, aby tlmočníci mali pred tlmočením dostaok času a informácií, aby sa vedeli adekvátne pripraviť. Je v záujme klienta, aby poskytol materiály, ktorých sa bude týkať tlmočenie, tlmočníkovi dopredu.

Viac na : http://www.sme.sk/c/3023670/agentury-rocne-prelozia-miliony-slov.html

Preklady - Konštantín a Metod :

Solúnski bratia - Konštantín a Metod boli zavolaní na Veľkú Moravu za účelom vytvoriť nový jazyk a nové písmo, to sa im aj podarilo. Hneď po vytvorení abecedy, zosúlaďujú náš prvý oficiálny jazyk- staroslovienčinu, do ktorej začínajú prekladať významné knihy s väčšinou kresťanskou tematikou. Po príchode na Veľkú Moravu títo bratia prekladajú Bibliu, takisto prekladajú a upravujú na tunajšie pomery aj byzantské občianske zákony.

Konštantín za svojho života do staroslovienčiny preložil napr. Perikopy (Perikopy boli výňatky z evanjelií čítané na nedeľných bohoslužbách, preložené boli ešte v roku 862 v Byzantskej ríši). Medzi jeho najznámejšie preklady patrí iste Breviár, čo je motlitebná kniha obsahujúca officiá, ktorú Konštantín preložil už na Veľkej Morave.

Metod z množstva kníh preložil napr. Starý zákon (okrem Makabejských kníh, ktoré sa vtedy nepokladali za vieryhodné) alebo Paterik (Knihy otcov). Obe tieto knihy boli preložené už na území Veľkej Moravy.

Medzi najznámejšie diela, ktoré preložili sv. Konštantín a Metod spolu, nepochybne patrí Nový zákon, Misál (doplňujúci materiál k liturgii sv Petra, t.j. západnej rímskej omše v byzanskom rámci, Misál bol preložený na Veľkej Morave), Žaltár alebo Skutky apoštolské (obe tieto diela boli preložené až na území Veľkej Moravy).

Viac na : http://sk.wikipedia.org/wiki/Cyril_a_Metod    .

Preklady v 19. storočí na Slovensku :

Latinčina bola v minulosti jedným z najdominantnejších jazykov sveta, preto bolo veľa svetových diel písaných a prekladaných práve do tohto jazyka.

Zbierku výrokov a citátov antických autorov preložil v roku 1678 Ján Milochovský v Drážďanoch. V tomto období sa diela prekladali len do latinčiny, preto až v roku 1778 vyšiel ďalší slovenský preklad, a to románu Françoisa Fénelona Telemachos, o ktorý sa pričinil Alexander Nozdrovický.

Za prvého originálneho slovenského prekladateľa považujeme Jána Hollého, ktorý preložil napr. Aeneidu od Vergília, ďalej prekladal z Homéra, Theokrita, Vergília, Ovídia, Horácia a Tyrtea. Takisto dodal bernolákovskej slovenčine väčší pátos a pozdvihol ju na vyššiu úroveň.

Ďalším významným prkladateľom z našich kruhov bol aj Bohuslav Tablic. Z mnohých preložených diel spomenieme napr. Anglické Múzy w Českoslowenském oděwu alebo Uměnj básnjřské.

Priekopnícky čin vykonal v rokoch  1810 - 1830 Michal Bosý, ktorý preložil Shakespeaerovho Hamleta. Žiaľ toto dielo zostalo len v rukopise, za Bosého života vyšiel vytlačený len jeden úryvok a to ukážky scén čarodejníc z Macbetha.

Ďalším významným prekladateľom v tomto období bol aj Pavol - Országh Hviezdoslav. Až v zrelšom veku sa pustil do prekladu Shakespeareových diel. Okrem diel z angličtiny prelkladal aj diela z nemčiny, ruštiny a maďarčiny. Dôležité je poznamenať, že Hviezdoslav sa snažil zachytiť „ducha" diela a snažil sa najmä dokonalý preklad obsahovej a významovej časti.

Viac na : http://www.google.sk/url?sa=t&source=web&cd=10&ved=0CEMQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fwww.ukfenglish.szm.sk%2Ftrans%2Ftp1hist.doc&ei=IwO_TKGiII_MswaF8-mpDQ&usg=AFQjCNHTICQU_WgAykFbIAkkLNEYOZuZtA&sig2=-jgrm3xu-k2csUL6qc5jSg   .

Adam František Kollár :

Jednou z najznámejších osobností slovenských dejín je nepochybne Adam František Kollár, ktorý sa narodil v Terchovej a za svojho života si právom zaslúžil prezývku slovenský Sokrates. Po štúdiách a chvíli v reholi jezuitov sa rozhodol odcestovať do Viedne a študovať jazyky. Vo Viedni sa zamestnal v archíve. Jeho obrovský talent nenechal na seba dlho čakať - A. F. Kollár sa za svoj život naučil Nemecký, Maďarský, Slovenský, Anglický, Francúzky, Hebrejský, Rumunský, Latinský, Grécky, Turecký jazyk, všetky slovanské jazyky a niekoľko arabských jazykov. Stal sa knihovníkom cisárskeho dvora a v roku 1774 sa stal nielen poradcom kráľovnej Márie Terézie, ale aj riaditeľom cisárskej knižnice vo Viedni.

Viac na : http://slavni.terchova-info.sk/osobnost/adam-frantisek-kollar/   .

Jazyky na Strednom Východe :

Obyvatelia Afganistanu hovoria vo svojej vlasti s dvoma úradnými jazykmi - paštčinou a darijčinou. Dvoma jazykmi v tejto oblasti hovoria aj obyvatelia Cypru a Iraku. Na Cypre sú za úradné jazyky vyhlásené jazyk Grécky a jazyk Turecký. V Iraku hovoria ľudia arabsky a kurdsky. Jeden úradný jazyk je uzákonený v Bahrajne, kde sa hovorí arabčinou a v Iráne, kde sa používa Perzký jazyk.

Viac na : http://www.zemepis.estranky.sk/stranka/STR.VYCHOD   .

Úradné jazyky EÚ :

Európska únia má dvadsaťtri úradných a pracovných jazykov. Sú to: Anglický, Bulharský, Český, Dánsky, Estónsky, Fínsky, Francúzsky, Grécky, Holandský, Írsky, Litovský, Lotyšský, Maďarský, Maltský, Nemecký, Poľský, Portugalský, Rumunský, Slovenský, Slovinský, Španielsky, Švédsky a Taliansky jazyk.

Spoločenstvo vydalo prvé nariadenie o jazykoch v roku 1958, kedy sa stali prvými úradnými jazykmi Francúzky, Holandský, Nemecký a Taliansky jazyk. Odvtedy počet úradných jazykov v EU narastal, dnes sa ich počet ustálil na čísle 23.

V Belgicku boli za úradné jazyky vyhlásené holandčina, francúzština a nemčina, na Cypre je úradným jazykom gréčtina.

Viac na : http://ec.europa.eu/education/languages/languages-of-europe/doc135_sk.htm  .

Jazyky v Kanade :

Kanada je nielen krajinou mnohých možností, ale aj krajinou mnohých jazykov. Už od roku 1969 sú v tejto krajine uzákonené dva úradné jazyky - Anglický a Francúzky jazyk. Angličtina je materinský jazyk pre 59, 7 % obyvateľov a francuzština je materinský jazyk pre 23, 2 % obyvateľov. Štatistiky ukazujú, že v Kanade ovláda len angličtinu 67,5 % obyvateľov a len francúzštinu 13, 3 % obyvateľov. Oba jazyky v krajine ovláda 17, 7 % obyvateľov. V tejto krajine sa na jazykoch veľmi zakladá, preto aj znalosť jedného jazyka (Francúzkeho alebo Anglického) je jednou z hlavných podmienok k udeleniu občianstva pre žiadateľov z cudzích krajín.

Angličtinou hovoria v Kanade v dvoch provinciách z troch. Len v provincii Quebec považujú obyvatelia Kanady za svoj materinský jazyk francúzštinu.

V Quebecu je Francúzky jazyk jediným oficiálnym jazykom, tu ani nemá angličtina žiadny oficiálny status. Francúzky jazyk má ešte silnú pozíciu v New Brunswicku. Táto provincia je ako jediná provincia dvojjazyčná ako celá krajina. V Ontáriu má francúzština polooficiálny charakter, používa sa pri úradnom styku. Naopak Britská Kolumbia nemá ani jeden úradný jazyk, aj keď ním je v praxi Anglický jazyk. Podobne ani Nové Škótsko nemá oficiálne zadefinovaný úradný jazyk, aj keď významnú úlohu tu zohrávajú jazyky ako francúzština, írčina a škótčina. V Severozápadných teritóriách je okrem ako úradné jazyky vedené okrem angličtiny a francúzštiny aj ďalších šesť jazykov pôvodných obyvateľov. V Nanavute sú taktiež okrem angličtiny a francúzštiny vedené ešte dva úradné jazyky, ktoré sú jazykmi pôvodných obyvateľov.

Viac na : http://www.tahaky-referaty.sk/Kanada/11329/?i9=8   .

Úradné jazyky:

Úradný jazyk je daný zákonom pre komunikáciu s úradmi, v školstve na danom území. Avšak tento pojem sa nezhoduje s pojmom štátny jazyk, aj keď v praxi sa úradný jazyk stotožňuje práve so štátnym jazykom.

Jazyk je jedným z hlavných znakov štátu, preto úradný jazyk je v prvom rade jazykom ústavy, bez takejto kodifikovanej ústavy nemá krajina kodifikovaný jazyk.

Zhruba polovica štátov na Zemi má svoj oficiálny jazyk. Niektoré krajiny majú jeden, niektoré viacej úradných jazykov. Krajiny, ktorých obyvatelia hovoria jedným  úradným jazykom sú napríklad Litva alebo Francúzko, aj keď medzi obyvateľmi sa používajú aj iné pôvodné jazyky.

Niektoré krajiny sú príznačné tým, že aj keď majú zavedený jeden oficiálny jazyk, existujú tu aj iné jazyky, ktoré sú považované za oficiálne v regiónoch, v ktorých sa používajú.  Takéto krajiny sú napríklad Taliansko, Palau alebo Filipíny. V niektorých krajinách nie je zavedný oficiálny jazyk. V krajinách napríklad ako Švédsko, Tuvalu a iné používajú hlavný jazyk.

Niektoré oficiálne jazyky nie sú v krajine ani najpoužívanejšie ani najrozšírenejšie. Ale napríklad Írsky jazyk je prvým oficiálnym jazykom Írska, aj keď ho používa približne tretina obyvateľstva. Anglický jazyk je v Írsku charakterizovaný ako druhý oficiálny jazyk.

Viac na : http://sk.wikipedia.org/wiki/%C3%9Aradn%C3%BD_jazyk  .

 

O jazykoch :

Oficiálne jazyky OSN

Podľa Charty OSN sú oficiálne jazyky OSN angličtina, čínština, francúzština, ruština a španielčina. Neskôr bola doplnená arabčina ako oficiálny jazyk Valného zhromaždenia, Rady bezpečnosti a Ekonomickej a sociálnej rady.

Oficiálne jazyky EU

Oficiálne jazyky EU sa členia do troch skupín: Indoeurópskej, Ugrofínskej a Semitskej skupiny.

Keď do EU vstúpilo ďalších 10 krajín, počet oficiálnych jazykov sa rozšíril a rozšíril sa aj počet oficiálnych úradných jazykov na 23 jazykov. Írsky jazyk (galština) sa po dohode členských krajín stal oficiálnym jazykom EU. Takýmito jazykmi sa stali aj oficiálne jazyky Rumunska a Bulharska.

Do všetkých oficiálnych jazykov sa prekladá každý oficiálny dokument. Preto je potrebné, aby EÚ na tieto účely zamestnávala odborných prekladateľov a tlmočníkov. Zaujímavosťou je, že viac ako jeden z piatich zamestnancov EU robí v tlmočníckych službách. Anglický, Francúzky a čoraz viac aj Nemecký jazyk sa využívajú ako pracovné jazyky na ministerskej úrovni.

V Európe však môžeme nájsť aj samotné krajiny, kde sa používa viac ako jeden oficiálny jazyk. Príkladom takejto krajiny je Holandsko, kde obyvatelia hovoria dvoma oficiálnymi jazykmi - holandčinou a frizštinou. Holandčinu používa drvivá väčšina domácich aj prisťahovalcov, frizština sa používa najmä v provincii Friesland a hovorí ňou asi 700000 ľudí. Oba tieto jazyky majú germánsky pôvod. Avšak okrem holandčiny a frizštiny sa v Holandsku hovorí ďalšími štrnástimi dialektami, taktiež zväčša germánskeho pôvodu.

Naviac v Holandsku väčšina obyvateľstva hovorí po anglicky, rozšírený je aj Nemecký a Francúzky jazyk.

Ďalšou takouto viacjazyčnou krajinou je Švajčiarko. Vo Švajčiarsku sú tri oficiálne jazyky: Nemecký, Francúzky a Taliansky, avšak má štyri národné jazyky, Nemecký, Francúzky, Taliansky a Rétorománsky.

Oficiálne sa využívajú iba prvé tri spomenuté jazyky. Tzv. švajčiarska nemčina je odlišná od pôvodnej nemčiny, ale oficiálne sa používa spisovná nemčina. Taliančina a francúžtina sa od spisovných foriem týchto jazykov moc neodlišujú. V školách sa vyučuje okrem materinského aspoň jeden ďalší oficiálny jazyk, preto je väčšina Švajčiarov bilingválna.

Viac na :

http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0vaj%C4%8Diarsko

http://www.osn.cz/system-osn/o-osn/?i=175

http://www.euroinfo.gov.sk/index/go.php?id=344

http://sk.wikipedia.org/wiki/Holandsko    .

Študovať jazyk v zahraničí sa oplatí:

Študijný pobyt je najlepší spôsob, ako sa naozaj naučiť cudzí jazyk. Jednu lekciu v zahraničí môžeme prirovnať ku dvom lekciám 2x týždenne. Alebo týždenný kurz za hranicami, kde by sa prebralo 20 lekcií výučby je lepší ako 3 - 4 lekcie týždenne počas 15 týždňov tu doma.

Učením jazyka môžeme odbúrať niekoľko typov bariér. Napríklad bariéru medzi učiteľom a žiakom, bariéru v spoznávaní kultúry, tradícií, umožní nám to lepšie preniknúť do mentality miestnych ľudí. Investovať do  štúdia akéhokoľvek cudzieho jazyka je najlepšia investícia, akú môžeme v živote spraviť.

Štúdium jazyka v zahraničí nám neprináša len štúdium jazyka v zahraničí. Ak odcestujeme do krajiny, ktorá je charakteristická obyvateľmi mnohých národov, vďaka štúdiu jazyka môžeme spoznať mnohých nových ľudí a priblížiť si ich kultúru.

Takže prečo sa oplatí jazyk študovať v zahraničí?

 • 1 rok domáceho štúdia sa vyrovná 1 mesiacu štúdia v zahraničí
 • najlepší spôsob ako sa naučiť cudzí jazyk
 • musíme  komunikovať len v danom  v cudzom jazyku
 • učia vás profesionáli- rodení hovorcovia daného jazyka
 • spoznáme krajinu a množstvo nových ľudí
 • zmeníme náš pohľad na život, rozšírime si obzory, získame skúseností a priateľstvá môžu vydržať do konca života
 • veľakrát si polepšíme aj v práci, pretože štúdiom jazyka získavame aj mnohé profesionálne skúsenosti
 • skvelá životná príležitosť.

Viac na : http://www.studium-v-zahranici.com/right/dobre_rady.php?ot=3

Zaujímavé zaujímavosti:

- Prvé slovo, ktoré bolo na Mesiaci vyslovené, bolo „okay".

- Soul, Južnej Kóree, znamená v kórejskom jazyku „hlavné mesto".

- Názov všetkých kontinentov v Anglickom jazyku končí rovnakým písmenom, akým začínajú.

- Slovo „lethologica"opisuje stav, kedy si človek nevie spomenúť na slovo, ktoré chce povedať.

- Q je jediné písmeno v abecede, ktoré sa nenachádza v žiadnom názve niektorého zo štátov USA.

- Slovo „trivia" (maličkosti) pochádza z latinského slova „trívium", čo je križovatka troch ciest, kde sa ľudia stretávali a rozprávali sa o triviálnych miestach.

- Najdlhšie slovo, ktoré môžeme napísať z písmen len na jednom riadku klávesnice v Anglickom jazyku je slovo typewriter (písací stroj).
- Najdlhšie nelekárske slovo v angličtine je Floccinaucinihilipilification.

- Mafia znamená v starej arabčine „svätyňa".

Viac na : www.cssforum.com.pk .

Five Love Languages:

Dr. Gary Chapman má s poradenstvom pre manželov 30 ročné skúsenosti. Rozhodol sa preskúmať dôležité miesta vo všetkých fázach vzťahu od spoznávania sa až po rozpad manželstva. Po niekoľkých rokoch si všimol, že viacerí jeho klienti hovoria o "jazyku lásky" ako o primárnom spôsobe, ako tento cit vyjadrovať. Taktiež si všimol, že zo zatiaľ nezistených príčin si človek väčšinou vyberie takého partnera, ktorý hovorí iným jazykom lásky, ako on sám.

Z nespočetných množstiev spôsobov, ako vyjadrovať lásku zostavil Dr. Chapman päť hlavných kategórií alebo päť jazykov lásky, ktorými sú: Slová uznania a potvrdenia lásky k partnerovi, kvalitne strávený spoločný čas, prijímanie darov, skutky a služby pre partnera a fyzický dotyk - kontakt.

O týchto svojich zisteniach napísal Dr. Chapman knihu, ktorá sa stala bestsellerom v New Yorku. Táto kniha bola preložená do štyridsiatich jazykov a napomáha nájsť partnerom k sebe cestu, či pomáha spríjemňovať vzťahy zamilovaných dvojíc po celom svete.

Viac na : www.5lovelanguages.com

Zaujímavosti o Anglickom jazyku:

- Každý šiesty človek na svete hovorí po anglicky, pričom 750 miliónov týchto hovorcov nežije v anglicky hovoriacej krajine.

- Britský kolonializmus rozšíril angličtinu do celého sveta.

- Vo viac ako 100 krajinách sveta, vrátane Ruska, Číny, Nemecka a Egypta sa Anglický jazyk vyučuje ako hlavný cudzí jazyk.

- Latinské a grécke slová boli zaradené do Anglického jazyka po zrode a šírení kresťanstva.

- Niektoré slová v "americkej angličtine" sú vlastne staršie formy slov, ktoré sa kedysi používali v "britskej angličtine" (trash pre rubbish alebo fall ako synonymum pre autumn).

- Päť najväčších svetových televíznych spoločností vysiela v Anglickom jazyku (CBS, NBC, ABC, BBC a CBC).

- Oxfordský anglický slovník obsahuje viac ako 500 000 slov. Mimo toho by sme mohli nájsť ďalších 500 000 slov technického a vedeckého zamerania, ktoré sa v tomto slovníku nenachádzajú.

- Anglický jazyk je pravdepodobne najbohatší jazyk na slovnú zásobu.

- Americká angličtina a neskôr aj britská angličtina bola ovplyvnená Španielskym jazykom. Preto sa v Anglickom jazyku nachádzajú slová ako canyon, ranch, stampede a vigilante.

Viac na : www.ezinearticles.com, www.englishcafe.com .

Ako preložiť Krútňavu?

Krútňava je slovenská opera v šiestich obrazoch Eugena Suchoňa spracovaného podľa novely Mila Urbana Za vyšným mlynom. Patrí medzi najvýznamnejšie slovenské diela od čias jej premíéry v roku 1949, hoci krátko po premiére bola jej ďalšia existencia značne ohrozená zo strany ideologickej mašinérie vtedajšieho režimu. Suchoň dostal predvolanie na vtedajší Ústredný výbor KSS, kde mu bolo naznačené, že pokiaľ operu neprepracuje tak aby sa zbavila akýchkoľvek nánosov kresťanstva, z kotrého čistých ideálov celá opera vyrastá, nebude možné ju ďalej uvádzať. Tlak na autora sa vyhranil až do požiadavky vtedajšej kultúrnej kritičky pozmeniť dej tak, aby Katrenino dieťa bolo nemanželským synom Jána Štelinu, a nie Ondrejovým legitímnym dieťaťom, ako je tomu v pôvodnej i dnes hrávanej verzii. Starý Štelina tak mal byť "odškodnený" svojim vnukom od Katreny. Táto verzia mala v Slovenskom národnom divadle premiéru roku 1952. Až v banskobystrickej inscenácii v roku 1963 sa odvážili opäť vrátiť k pôvodnému deju, avšak stále ešte nebolo úplne možné uviesť Krútňavu s úplne pôvodným textom. A aj na najnovšej nahrávke tejto opery z roku 1988 takmer nezaznieva a ak áno tak len veľmi nepatrne slovo Boh, hriech, vôbec už nie farár, čo najmä badať v parte strého Štelinu, ktorý sa v origináli neustále utieka k Bohu a k motlitbe, čo zaznelo po prvý raz až na premiére v roku 1999 v inscenácii Juraja Jakubiska v Slovenskom národnom divadle.

V roku 2000 vyšla kompletná Krútňava na CD určenom pre zahraničný trh pod preloženým názvom - The Whirlpool.


Prečo je také namáhavé naučiť sa po Japonsky?

Japonský jazyk má tri metódy písania. Prvá sa volá Kanji, kde je niekoľko tisíc čínskych znakov , v ďalších dvoch metódach sa využíva 48 znakov, tieto metódy sa volajú Hiragana a Katakana. Tento jazyk sa preto zaraďuje medzi najzložitejšie písaný jazyk na svete. Študent sa musí naučiť všetky znaky Hiragany a Katakany a aspoň niekoľko sto znakov z Kanji.

Vyčasované sloveso sa v japonskej vete nachádza vždy na konci, čo môže často (hlavne pri nerodených hovorcov) viesť k nedorozumeniam.

Učiť sa Japonský jazyk je ľahšie pre Kórejcov, Mongolov, čiastočne pre Číňanov. Avšak čínski hovorcovia sa musia naučiť úplne nový spôsob, ako vyjadriť svoje myšlienky za použitia úplne odlišnej vetovej štruktúry.

Ak sa chcete dobre naučiť Japonský jazyk, je potrebné naučiť sa v tomto jazyku správne čítať. Mnoho slov je v tomto jazyku úplne rovnakých, ale majú odlišné významy. Učiť sa Japonský jazyk ako samouk je nesmierne náročné, preto je lepšie nechať sa viesť odborníkom v jazykovom kurze.

Japončinu môžeme písať aj v latinke, tento štýl písania sa nazýva Romaji. Romaji malo uľahčiť štúdium najmä cudzincom. Aj vďaka Romaji sa Japonsko mohlo otvoriť ostatnému svetu a tým aj významne technologicky napredovať.

Aj v Japonsku, ako aj v rôznych iných krajinách môžeme badať niekoľko druhov dialektov. Za centrum štandardného jazyka sa považuje oblasť Tokia a Sappora. Niektoré iné oblasti dokonca používajú svoje slová. Dialekt Osaka je jeden z najznámejších.

Viac na : www.kt70.com


JAZYKY OKOLO NÁS:

Ukrajinský jazyk

Ukrajinský jazyk sa stal úradným jazykom v Ukrajine 28.10.1989, po prijatí zákona o postavení Ukrajinského jazyka. Tento jazyk je jedným z úradných jazykov v Moldavsku a Srbsku. Ukrajisnkým jazykom hovorí okolo 43 miliónov ľudí na celom svete. Prvá ukrajinská gramatika a slovníky boli publikované v prvej polovici 19. storočia. V rokoch 1930 - 1980 prebehla v Ukrajinskom jazyku rozsiahla "rusifikácia", preto sú tieto jazyky veľmi podobné.

Viac na : www.language-translation-help.com .

Maďarský jazyk

Gramatika Maďarského jazyka a jeho slovná zásoba sa úplne odlišujú od stredoeurópskych jazykov, ktorými hovoria obyvatelia susedných štátov. Tento jazyk patrí k Fínsko - Ugrickému kmeňu jazykov, ktorý zahŕňa aj Fínsky, či Estónsky jazyk. Jeho najbližšími príbuznými jazykmi sú jazyky Chanty a Mans, ktorými v súčasnosti hovorí len niekoľko tisíc ľudí.

Maďarský jazyk pochádza z Ázie, konkrétne z okolia Uralského regiónu. Vzhľadom k tomu, že Maďari žijú v Európe už viac ako 1000 rokov, ich slovná zásoba je ovplyvnená rôznymi slovanskými jazykmi. Tento jazyk je najviac ovplyvnený Nemeckým jazykom, keďže 900 rokov malo Maďarsko významné postavenie v Rakúsko - Uhorskej monarchii.

Gramatika Maďarského jazyka sa zdá zdanlivo zložitá, ale nie je to celkom tak. Maďarský jazyk je aglutinačný jazyk, to znamená, že do značnej miery sa opiera o prípony a predpony. Slovosled je nesmierne flexibilný, zmena slovosledu nemá vplyv na vetu, jedine ak zvýrazňuje tu ktorú konkrétnu časť vety. Maďarský jazyk používa latinku obohatenú o písmená s prehláskami a o ich dlhé obmeny s náprotivkami.

Viac na : www.justlanded.com

Český jazyk

Najstaršie písomnosti, ktoré boli zachované v Českom jazyku, pochádzajú z 13. storočia, boli to zväčša piesne. Prvá oficiálna príručka v Českom jazyku (Gramatika česká) uzrela svetlo sveta v roku 1533. Napísali ju Beneš Optát, Petr Gzel a Václav Filomates.

Česi si udržiavajú veľmi silné jazykové tradície, zhruba 28 % aktivít v českých televíziách je venovaných prekladom. V posledných rokoch Česi prekladajú aj slovenské programy a filmy.

Viac na: www.advancelanguage.com

Poľský jazyk

Poľský jazyk používa Latinku ako Slovenský jazyk, naprie tomu je obohatený o niektoré ďalšie písmená (vzniknuté z Latinky, avšak sú doplnené o lomku a hák). Niektoré písmená by sme tu však hľadali márne, sú to: q, v, x. Jedinou výnimkou sú priame preklady z Anglického jazyka (napríklad fax).

Poľským jazykom ako materinským jazykom v súčasnosti hovorí okolo 44 miliónov ľudí a spolu okolo 38 miliónov hovorcov by sme mohli nájsť v štátoch ako sú Nemecko, Bielorusko, Ukrajina, Brazília, Austrália a v iných.

Viac na: www.kwintessential.co.uk


Prečo je Love Love?

Aj väčšina anglicky nehovoriacich ľudí na svete vie, čo znamená slovíčko Love, ktoré ľudia používajú na vyjadrenie pozitívnych pocitov medzi sebou, prípadne aj k iným živým tvorom. Slovo Love v angličtine však nemalo vždy takúto formu. Päť tisíc rokov dozadu bolo takýmto slovom „Leubh" používané Indo-Európanmi na vyjdarenie pozornosti a túžby. Keď sa tento výraz dostal do starovekej angličtiny, mal podobu „Lufu", ktorý už bol zároveň podstatným meno označujúcim „hlbokú náklonnosť" a zároveň slovesom označujúcim „mať niekoho rád". Používaním tohto slovíčka najmä v religióznych textoch sa jeho forma zmenila na „Loue", ktoré je už veľmi blízke „Love", teda v preklade láska.


Odkiaľ pochádza "Goodbye" a "So long"?

V angličtine na rozlúčku používame výraz "Goodbye" alebo "So long". "Goodbye" je v skutočnosti skratka pochádzajúca z dávnejšie používaného výrazu "God be with you" (Boh s Tebou). Rokmi sa tento zaužívaný pozdrav skrátil a zostalo z neho Goodbye.

V prípade "So long" je pôvod tohto pozdravu trochu zaujímavejší. Do Británie ho prieniesli vojaci, ktorí slúžili v arabsky hovoriacich krajinách. Tam je najčastejšie používaným pozdravom na rozlúčku "Salaam".  Toto slovíčko anglicky hovoriacim vojakom nič nehovorilo, ale foneticky sa im podobalo na výraz "so long" a preto ho tak aj začali používať a po ich návrate do Británie jednoducho zľudovel.


Lingvistika

Lingvistika je veda, ktorá skúma jazyk. Ďalej skúma jeho štruktúru, vzťah jazyka k mysleniu, vzťah jazyka k spoločnosti. Pojem lingvistika je internacionálny pojem, na Slovensku sa využíva pojem jazykoveda. Jazykom sa zaoberá veľa iných vedeckých disciplín, napríklad psychológia, informatika, fylozofia, biológia a mnohé iné. Lingvistika sa vyvinula z filológie.

S pojmom lingvistika úzko súvisí aj pojem lingvista. Jeho prácou je skúmať a študovať jazyky. Linngvista analyzuje pôvod, štruktúru jazykov. Jeho náplňouje aj popisovať nové, aj staré jazyky. Môže vystupovať aj ako učiteľ cudzích jazykov, môže vyučovať v rôznych kurzoch sústreďujúcich sa na vyučovanie jezyka, ktorý lingvista ovláda. Taktiež môže pracovať na vysokej škole alebo vo vedeckom ústave. Jeho pracovnými nástrojmi sú slovníky, ligvistické encyklopédie, výskumné správy alebo počítač. Na výkon tohto povolania by malo byť ukončené vysokoškolské vzdelanie v odbore filológie, lingvista by sa mal však v tomto odbore vzdelávať celý život. Tak isto musí byť dobrý poslucháč, musí vedieť spolupracovať s ľuďmi.

Viac na: cs.wikipwdia.org, www.ocupationguide.cz, www.google.sk, sk.wikipwdia.org.


What does it mean?

Belzebub znamená po hebrejsky Pán múch.

Kanada znamená v reči Indiánov Veľká dedina.

Pinokio znamená v taliančine borovicové oko.

Tiesňové volanie "Mayday" pochádza z francúzkeho slova M'Aide (pomáhať).

Anglické slovo "gymnasium" pochádza z gréckeho slova gymnazein, čo znamená "cvičiť nahý".

Slovo "News" je akronym pozostávajúci z iniciálov svetových strán : North, East, West, South.

Viac na : www.funfactz.com


Zaujímavosti o jazykoch

Vdova (widow) je jedinou žneskou formou v Anglickom jazyku, ktorá je kratšia ako jej zodpovedajúci mužský termín (widower).

V diele Viktora Huga Les Miserable sa nachádza jedna z najdlhších viet vo Francúzkom jazyku, ktorá má 823 slov bez prerušenia.

V anglickom jazyku existujú 2 slová, ktoré majú 5 rovnakých po sebe idúcich samohlások: abstemious a facetious.

Existujú len dve sekvencie štyroch po sebe idúcich písmen "rstu" v slove understudy a "mnop" v slove gymnophobia.

V angličtine poznáme len 4 slová, ktoré sa končia na "duos" : tremenduos, horrenduos, stupenduos, hazarduos.

Slovo "queue" je jendo slovo v angličtine, ktoré sa vyslovuje tak isto, ako keby sme odstránili posledné 4 písmená.

Najdlhšie slovo vo Fínskom jazyku je "pneumonoultramicroscopicsilicovolcanokoniosis", ktoré voľne preložené znamená : Aj s ich neschopnosťou dezorganizovať.

V Anglickom jazyku sa najčastejšie využíva písmeno E, najmenej písmeno Q.

Viac na : www.funshun.com


Zaujímavosti o reči

Písmo je súbor písmen alebo znakov, ktorým graficky znázorňujeme hovorený jazykový prejav.

Na začiatku svojho vývoja sa človek nevedel dohovárať rečou, reč sa najskôr musela vyvinúť. Ľudia sa medzi sebou dorozumievali zvukmi, výkrikmi, mimikou tváre, gestami. Tieto zvuky, výkriky a iné prejavy sa neskôr pretransformovali do reči, čím sa zvýšila úroveň dorozumievania ľudí. K tomuto dorozumievaniu sa neskôr vyvinulo písmo , pretože hospodársky život si vyžadoval, aby ľudia začali zapisovať určité javy. Týmto posunom vpred oddeľujeme od seba obndobie praveku a stredoveku. Veda, ktorá sa zaoberá vývojom a štúdiom písma, sa nazýva paleografia, odvodené zo slov gréckeho pôvodu, palaios - starý a grafé - písmo.

Po celom svete si ľudia vytvárali svoj jazyk, podľa svojich potrieb. Keďže sa ľudia z rôznych oblastí sveta spolu nestretávali, mnohé jazyky sú veľmi odlišné a naopak, ak spoločenstvá ľudí, ktorý si formovali svoj osobitý jazyk, sídlili vedľa seba, aj ich jazyky sú si podobné.

Veľké množstvo jazykov bránilo ľuďom v komunikácii, preto sa snažili naučiť jazyk, ktorý by vedeli všetci. V minulosti bola takýmto jazykom latinčina, v súčasnej dobe to je angličtina.

Viac na : www.oskole.sk


Prekladatelia

Prekladateľ je v dnešnom svete veľmi dôležitý. A bolo tomu tak aj v minulosti. Jeho práca je spojená s tvrdou prácou, veľakrát nedocenenou.

Vďaka prekladateľom aj ľudia, ktorí nepoznajú cudzí jazyk, prestávajú byť obmedzovaní a pomocou prekladateľov dokážu spoznávať iné kultúry a zaujímavé diela mnohých zahraničných autorov, ktoré ich v konečnom dôsledku môžu formovať, vzdelávať a rozvíjať. Pre spestrenie si môžeme uviesť príklad. Preklad Aeneidy bol inšpiráciou pre nášho spisovateľa Jána Holléhona napísanie diela Svätopluk. Tak aj diela Shakespeara inšpirovali nášho spisovateľa Pavla Orságha Hviezodslava k napísaniu diela Herodes a Herodiada.

Aj formovanie nášho prvého jazyka, staroslovienčiny, sa začal prekladom. Svätý Cyril a Metod v staroslovienčine preložili Bibliu a napísali mnohé diela.

Štúdium prekladateľstva a tlmočníctva sa dnes teší veľkej obľube. Mnohí prekladatelia sa však v dnešnej dobe presmerovali od literárneho prekladu k právnickým alebo obchodným prekladom. Honoráre sa za posledných 20 rokov zdvojnásobili. Prekladatelia sa teda musia popri prekladu a tlmočeniu venovať aj iným zárobkovým činnostiam.

Je dobré uvedomiť si dôležitosť a potrebu prekladateľov a tlmočníkov v dnešnom svete, keď sa otvárame Európe a celému svetu. Pretože nie každý má talent na jazyky, vážme si prácu prekladateľov a tlmočníkov. Prinášajú nám každý deň užitočné informácie.

Viac na : www.aktualne.centrum.sk


Posunková reč na úradoch

Posunková reč sa objaví aj na našich úradoch. Projekt Európskej vzdelávacej akadémie, ktorý je podporený z operačného programu Vzdelávanie obsahuje zámer, že do konca roka 2012 sa má základy posunkovej reči naučiť viac ako 200 pracovníkov štátnej správy a samosprávy.

Pracovníci majú zvládnuť základné pravidlá komunikácie so sluchovo postihnutými, správnu artikuláciu, prstovú abecedu a základné výrazy posunkového jazyka.

Cieľom projektu "Základy komunikácie so sluchovo postihnutými" pre zamestnancov štátnej správy a samosprávy je najmä uľahčiť život sluchovo postihnutých občanov.

Na tento projekt sa vyčlenilo 143 585 €.

Viac na : www.poradca.sk .


Gorila Koko a jej dorozumievanie

Gorila Koko chce mať dieťa. Povedala to svojej psychologičke. Táto gorila totižto ovláda posunkovú reč. Na svoje tridsiate narodeniny si objednala fašírku z tofu, kukuricu, kapustový šalát a stopercentnú jablkovú šťavu.

Vďaka posunkovej reči sa dokáže dorozumievať s ľuďmi. Doktorka Francine Pattersonová zo Zoo v San Franciscu si túto gorilu vybrala , aby ju naučila niečo z posunkovej reči. V súčasnosti Koko ovláda tisíc znakov a rozumie dvom tisícom anglických slov. Koko má aj vysoké IQ, v testoch jej namerali 95 bodov. Len pre ilustráciu, priemerne inteligentný človek má IQ okolo 111 bodov.

Viac na : www.wonderingeye.blog.cz .


Preklad Pána Prsteňov

Pán Prsteňov je kultové dielo, ktoré si získalo mnoho fanúšikov aj u nás. Čo sa týka prekladu, môžeme tu vidieť v porovnaní s českým prekladom niekoľko rozdielov. V českom preklade je Veľká rieka nazývaná Anduina, v slovenskom preklade je názov zhodný s originálom - Anduin. Podobne je preložená aj hora Orodriun, v českom preklade ako Orodriuna, v slovenskom Orodriun.

Vo všetkých dielach v českom preklade sa volajú postavy rovnako. Glum, v angličtine Gollum, je vždy Glumom. V slovenskom preklade preložili v Hobbitovi Golluma ako Glgúňa, v Pánovi Prsteňov ako Glocha. V rozhlasovej inscenácii je Gollum nazývaný Glum.

Meno Bangazír sa dá do starodávne angličtiny preložiť ako Samwise, čo znamená polomúdry alebo prostáčik. V českom preklade Pána Prsteňov sa postava s týmto menom volá Samvěd, skrátene Sam.

Hlavný hrdina je v origináli Frodo Baggins žijúci v nore s názvom Bag End. Základom týchto pomenovaní je slovo bag - taštička, vercúško. Teda ak by sa tieto názvy preložili, mohlo by sa povedať, že Frodo Vrecko žije v nore s názvom Dno Vreca. V slovenskom preklade v Hobbitovi sa meno hlavnej postavy preložilo ako Frodo Lazník žijúci na Lazoch. V Pánovi Prsteňov sa jeho priezvisko preložilo ako Bublík žijúci vo Vreckanoch.

V diele môžeme nájsť tvorov, ktorí sú fyzicky škaredí a duševne nízki. Autor ich pomenúva orcs alebo gobblings. V češtine sa toto pomenovanie prekladá ako skřet. V slovenskom preklade v Spoločenstve Prsteňa sa stretávame s pomenovaním ohyzd. V rozhlasovej verzii bol použitý elfský názov skirt.

Gladden Fields, miesto, kde padol kráľ Isildur, je preložený ako Šťastné Polia. Avšak tento názov by sa mal po správnosti preložiť z latinského slova glad - meč, nie z anglického slova glad - šťastný.

Viac na: www.hn.hnonline.sk


Kedy sa treba začať učiť jazyk?

Niekto by si mohol pomyslieť, že s výukou cudzieho jazyka by sa malo začať v období, keď má daný človek zvládnutý svoj materinský jazyk v hovorenej, či v písanej forme. Nie je to však pravda. Najnovšie štúdie poukazujú na to, že s výučbou cudzieho jazyka by sa malo začať čo najskôr. Už niekoľko mesačné deti dokážu vnímať spôsob reči, tón reči, a tým sa ho neskôr aj ľahšie učia. A je jedno, či ide o materinský alebo cudzí jazyk. V praxi však takéto vyučovanie detí nie je také jednoduché. Na dieťa je potrebné v cudzom jazyku rozprávať, hrať sa s ním a treba ho učiť nové slovka presne tak, ako ho učíme v materinskom jazyku.

Ak rodičia veľmi chcú začať učiť svoje dieťa cudzí jazyk, ale sami si na to netrúfajú, majú možnosť dať svojho potomka už vo veku niekoľkých mesiacov na kurz cudzieho jazyka. Lektorky sa v týchto kurzoch s deťmi hrajú, spievajú. Všetko však prebieha v cudzom jazyku. Rodičia ešte domov dostanú nahrávky, ktoré svojim ratolestiam majú púšťať, aby sa im jazyk dostal "do uší".

Neskôr ich môžu dať do bilingválnych škôlok, základných škôl, či stredných škôl. V tomto období je dobré dať dieťa na ročné štúdium do zahraničia, či vybaviť mu študijný pobyt v zahraničí cez leto, aby sa v jazyku zdokonalil medzi rodenými hovorcami. Na vysokej škole môže potom študent využiť Erasmus študijný pobyt, či stáž v zahraničí, a tým si môže opäť navýšiť svoje poznatky z cudzieho jazyka.

Viac na : www.practice.page.tl.


Zaujímavosti o jazykoch

Bulharský jazyk je pre nás jazyk, v ktorom nie znamená áno. Bulhari majú súhlasné a nesúhlasné kývanie presne naopak ako my. Tak môže dochádzať k rôznym nedorozumeniam, ak sa Bulhari rozhodnú kývať "európsky", ale turista o tom nevie. Aj keď je bulharčina podobný jazyk ako náš, niektoré slovka môžu mať úplne iný význam. Napríklad slovkom "užasno" v Bulharsku nič nepochválime, lebo to znamená "strašne". Ak chceme naozaj niečo pochváliť, povedzme radšej "čudesno", čo v preklade do slovenčiny znamená "výborne".

Hoci aj Taliansky jazyk vznikol v 6 - 8 storočí ako aj zvyšné románske jazyky, má svoj pôvod v latinčine, v ktorej kedysi hovorila celá vzdelaná Európa. Tento jazyk ovplyvnil aj nerománske jazyky, preto sa slovíčka rôznych jazykov vyznačujú podobnosťou: author (anglicky) - Autor (nemecky) - auteur (francúzky) - autor (slovensky).

Anglický jazyk používa asi 400 miliónov ľudí. V 60 krajinách sveta sa používa ako oficiálny jazyk. Až 80 % elektronicky uchovávaných údajov je písaných po anglicky. Mnohé anglické slová zmenili počas storočí svoj význam: treacle (protijed) znamenalo kedysi (divokú) šelmu, villain, čo dnes preložíme ako lotor, či naničhodník, kedysi znamenalo robotník na farme. Mnohé anglické slová boli prevzaté z iných jazykov, napríklad slovko ballot (tajné hlasovanie) je prevzaté z Talianskeho jazyka, garage (garáž) je zas prevzaté z Farncúzkeho jazyka.

Aj keď sa dnešná angličtina vyvinula na území dnešnej Veľkej Británie, patrí ku germánskym jazykom. Vznikla v 5. až 8. storočí. Zaujímavosťou Anglického jazyka je, že nikdy nebol kodifikovaný. Dnešná angličtina sa vyšpecifikovala prirodzenou cestou a bola aj prirodzene prijatá a rešpektovaná.

V angličtine, ako ju poznáme my, môžeme nachádzať mnoho slov prebratých z francúštiny. Dostali sa tam vďaka francúzkej nadvláde nad zjednoteným Anglickom, ktoré sa začalo výhrou bitky Normandského panovníka Viliama Dobyvateľa pri juhoanglickom meste Hastings. Francúzky jazyk bol vtedy hlavným jazykom na kráľovskom dvore. Aj keď angličtina nevymizla, používala sa na bežné dorozumievanie po celom Anglicku. Ale Francúzky jazyk výrazne obmenil a obohatil slovnú zásobu Angličanov, preto aj dnes môžeme nájsť v Anglickom jazyku slová pôvodom z Francúzkeho jazyka.

Viac na: www.alfatravel.sk, www.oskole.sk, www.referaty.atlas.sk, www.practice.page.tl.


Koniec "pani" a "slečny"

Európska únia sa v snahe zrovnoprávnenia oboch pohlaví rozhodla spraviť ďalší krok. Rozhodla sa obmedziť používanie pani a slečna (Miss, Mrs./ Frau, Fräulein/ Madame, Mademoiselle/ Senora, Senorita). Toto oslovenie považuje za diskriminujúce, pretože pri komunikácii žena okamžite odhalí, či je vydatá alebo slobodná a môže sa stať obeťou sexuálneho predátora. Zrovnoprávňovanie žien a mužov v oblasti jazyka však týmto počinom zďaleka nekončí. Kvôli potlačeniu diskriminácie medzi mužom a ženou by sa mali odtrániť z angličtiny slová obsahujúce "man" označujúce aj ženské pohlavie, napríklad man-made, layman a iné.

Viac na: www.aktuality.sk


Odsúdení občania EÚ majú nárok na tlmočníka

Európsky parlament dnes schválil zákon, ktorý občanom EÚ zaručuje preklad a tlmočenie v trestnom konaní vedenom v inom štáte EÚ. Obžalovaný občan tak bude mať nárok mať pri sebe tlmočníka alebo prekladateľa počas policajného vyšetrovania, súdneho procesu, aj počas rokovania s právnikom, tak isto bude mať nárok na preložené dokumenty, ktoré sa budú týkať jeho osoby, ako napríklad rozhodnutie o pozbavení slobody, obžaloba, obvinenie a akýkoľvek rozsudok.

Cieľom tohto zákona je zlepšiť práva obžalovaných, ktorí neovládajú úradný jazyk danej krajiny. Toto právo sa vzťahuje na obžalovaného od momentu podozrenia až po vynesenie rozsudku, tak isto sa vzťahuje na aktivity spojené s odvolaním.

Náklady na preklad a tlmočenie budú znášať jednotlivé členské štáty. Aj keď sú si vedomé, že tieto služby opäť navýšia ich rozpočet, ani jedna krajina výsostne neprotestovala, keďže ide o osudy častokrát nevinných osôb.

Viac na: www.europarl.europa.eu


Viacjazyčnosť v EÚ

Schopnosť ovládať niekoľko jazykov je v dnešnej dobe pre život každého z nás veľmi dôležitá. Pojem viacjazyčnosť môžeme chápať v dvoch rovinách: na jednej strane ide o pomenovanie schopnosti fyzickej osoby používať viacero cudzích jazykov, tak isto viacjazyčnosť označuje aj koexistenciu navzájom rozdielnych jazykov na jednom geografickom území. Európska únia podporuje už od roku 1990 program Lingua, na ktorý každoročne prispieva čiastkou 30. mil. Eur pre rozvoj a zvyšovanie jazykovej úrovne obyvateľov EÚ. Tieto peniaze sú v súčasnosti implementované najmä v programoch Sokrates a Leonardo da Vinci podporujúce učiteľské a študentské mobility. Učiteľom a študentom sú udelované štipendiá pre štúdium cudzích jazykov v zahraničí. Z peňažných prostriedkov sú tak isto platení aj zahraniční lektori, ktorí prichádzajú na územie toho ktorého štátu a vyučujú tu svoju materinskú reč ako cudzí jazyk. V EÚ prevláda názor, že je potrebné v dnešnej dynamickej dobe neustále zlepšovať jazykové znalosti svojich obyvateľov. Politika viacjazyčnosti Európskej komisie sa zameriava najmä na podporu fungujúcej viacjazyčnej ekonomiky, na umožnenie prístupu občanov EÚ k legislatíve, procedúram, informáciam o EÚ v ich vlastnom jazyku a v neposlednom rade sa zameriava na motiváciu ľudí k vlastnému jazykovému vzdelávaniu a podpore lingvistickej rôznorodosti spoločnosti.

Viac na: www.euractiv.sk


Najrozšírenejšie jazyky

Za najrozšírenejší materinský jazyk sa považuje jednoznačne Mandarínska čínština, ktorou hovorí zhruba 873 miliónov ľudí. Druhým najpoužívanejším jazykom by mal byť Hindský jazyk, ktorým hovorí okolo 370 miliónov hovorcov. Anglický jazyk v tomto rebríčku ešte predbehol Španielsky jazyk, ktorým by malo hovoriť 350 miliónov ľudí na celom svete. Anglickým jazykom ako materinským jazykom hovorí o 10 miliónov hovorcov menej. Do TOP najpoužívanejších jazykov bol ešte zaradený Arabský, Portugalský, Bengálsky, Ruský, Japonský a Nemecký jazyk.

Jednoznačne najpoužívanejší jazyk na svete z hľadiska aktívnych hovorcov je však Anglický jazyk, ktorým hovoria 2 až 3 miliardy ľudí na svete.

Vo svete Internetu si prvenstvo v najrozšírenejšom jazyku drží angličtina. Za ňou nasleduje čínština, španielština, či japončina. Na chvoste v TOP 10 najpoužívanejších jazykoch sveta je Taliansky jazyk, ktorý tu používa 35 miliónov ľudí.

Viac na: www.jazykove.sk


Je slovenčina najnáročnejší jazyk na svete?

Tým, ktorí sa ešte len učia pravidlá slovenskej gramatiky, sa zdá isto ako najnáročnejší, ale nie je to pravda. Niekomu by sa mohlo zdať, že máme veľa nepravidelných slovies. No viac nepravidelných slovies môžeme nájsť napríklad v románskych a germánskych jazykoch. Náš jazyk dokonca nemá ani toľko časov ako iné jazyky, napríklad gréčtina, či latinčina. Má menej skloňovacích vzorov ako čeština, za jednoduchý sa dá považovať aj fonologický systém slovenčiny. Pády, grafémy i a y nie je len našou doménou. Grafémy i a y môžeme nájsť napríklad aj v ruštine, češtine alebo polštine. Prídavné a podstatné mená skloňujú hovorcovia všetkých slovanských jazykov, okrem bulharčiny a macedónčiny. Tak isto používaním dvojhlások sa okrem nášho jazyka môže popýšiť aj Taliansky alebo Rumunský jazyk.

Viac na: www.juls.savba.sk


Omyl na ministerstve

„Nemáme záujem o Naftu či Nafta Trade," takto oficiálne prezentoval pred niekoľkými rokmi rezort hospodárstva stanovisko americkej spoločnosti Cinergy Corp., ktorá vysvetľovala svoj vzťah k Nafte Gbely. Ministerstvo sa spoľahlo na preklad od externej firmy, ktorá si takto vysvetlila vetné spojenie „We do not now have any interest." Následné dementi Američanov a predloženie originálneho textu nakoniec vnieslo do celej záležitosti svetlo. Vyšlo najavo, že v uvedených firmách americká firma „nemá žiadne vlastníctvo, resp. vlastnícke podiely." [www.etrend.sk]


Príhoda z Európskeho parlamentu

Raz nejaký poslanec povedal niečo veľmi vtipné po anglicky. Najskôr sa dala do rehotu časť poslancov bez slúchadiel. Tlmočníci skôr či neskôr vtip tiež nejako preložili a tak sa rozosmiali ďalší a ďalší poslanci postupne, ako im to prichádzalo v nemčine, taliančine, poľštine či fínčine. Len frankofónni poslanci ostali ticho sedieť a nechápavo sledovali svoje okolie. Francúzsky tlmočník sa potil ako kôň, no nemohol nič vymyslieť. Napokon to vzdal:

"Prosím vás, tak sa aspoň zasmejte!"

Viac na: http://sedivy.blog.sme.sk/c/106405/Ako-sa-prekladaju-vtipy.html


Živé vs. mŕtve jazyky

V súčasnosti existuje na Zemi 6909 jazykov, v Európe 234 rôznych jazykov. Kedysi však existovalo až 20 000 druhov jazykov. Jazyky, ktorými hovorí len malá skupina hovorcov, či sa neudržiava v písomnej podobe, je predurčený na zánik. Jedným z mnohých mŕtvych jazykov je latinčina, ktorá sa však stále udržiava na zreteli vďaka množstvu písomníctva v tomto jazyku a vďaka faktu, že sa používa v rôznych oblastiach, napr. vo farmácii, či medicíne.
Medzi neohrozené jazyky zaraďujeme len 10 % zo všetkých jazykov. Čo stojí za vymieraním jazykov? V minulosti sa snažili vládcovia odstrániť kultúru a tým aj jazyk podrobených národov, ktoré museli začať používať jazyk svojho dobyvateľa. Kolonizácie a vojny prispeli k tomu, že "pri moci" zostalo len pár jazykov.
Viac na: www.googleusercontent.com


Jeden spoločný jazyk pre celú Európu

Jedným z najznámejších jazykov, ktorý sa vytvoril ak jednotný jazyk pre Starý kontinent, sa považuje esperanto, tak isto nazývaný aj európština. Mal umožniť porozumenie medzi ruským, poľským, židovským a nemeckým obyvateľstvom a vytvoril ho Ludwig Zamenhof.
Prečo by bolo dobré zaviesť jeden spoločný jazyk pre celý náš kontinent? Učenie sa stále nového a nového jazyka stojí veľa peňazi a aj tak sa nikdy nedostane na úroveň materinského jazyka. Spoločný jazyk prináša aj mnoho ekonomických výhod a zľahčení. Pri výučbe úplne nového jazyka by sme sa všetci dostali na rovnakú štartovaciu čiaru, žiaden jazyk by nebol viac či menej preferovaný.
Spoločný jazyk však prináša aj isté nevýhody, ktorými hrozia najmä jazykovedci. Spoločným jazykom dôjde opäť k zániku ďalších a ďalších jazykov. Taktiež spoločný jazyk sa bude v rôznych krajinách rôzne formovať, pretvárať, až sa o niekoľko storočí bude jazyk v jednotlivých oblastiach tak odlišovať, že už sa nebude môcť považovať za jednotný a vytvorí sa opäť niekoľko jeho obmien a foriem.
Viac na: www.googleusercontent.com


Niekoľko neprávd o prekladateľoch

1. Každý, kto na strednej študoval dva roky jazyk, môže prekladať.
2. Dobrý prekladateľ nepotrebuje slovník.
3. Prekladanie a tlmočenie znamená to isté.
4. Prekladatelia nemusia rozumieť textu, ktorý prekladajú.
5. Povolanie prekladateľ je tá najľahšia cesta k bohatstvu.
6. Prekladanie znamená len mechanický prepis textu z jedného jazyka do druhého.
Viac na: www.proz.com

Opice a komunikácia

Škótski vedci si myslia, že spravili krok dopredu v objavovaní ľudskej komunikácie. Zistili, že opice kombinujú zvuky, na základe ktorých sa dorozumievajú. Cambellov mačiak si dokáže k poplachovým krikom pridať ešte jednoduchý zvuk a dodá oznámenie, ďalšiu informáciu. Takéto kombinácie zložiek jazyka sú základom ľudskej reči. Môžeme to vidieť aj na Slovenskom jazyku, kde sa veľa slov tvorí príponami a predponami k základu slova.
Viac na: www.aktualne.centrum.sk

Úspešný študent angličtiny

"Do you speak English?"
"Čo?"
"Do you speak English?"
"Čo?"
"Hovoríte po anglicky?"
"Yes, yes."

Každý týždeň nový príspevok zo života prekladateľov. Pripojte sa do našej Facebookovej skupiny a sledujte túto sekciu. Ak máte vlastné zážitky a skúsenosti z tejto oblasti, hneď nám ich zaštlite a my ich zverejníme.